luni, 14 ianuarie 2013

Orar profesori 2012-2013

                Numele si prenumele
                                               Luni
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Borgovan  Ioan                          biologie
7b
7a

Băciuț Codruța                          română

8a
8a
5a
5a


Sabău Liliana                             română

7c
7c
Nistor  Adriana  Petruţa          română7a
8c
8c
6b
Verdes  Elena  Andreea           română
5d
5d
5c
1aNemeş  Minodora                    matematică
5a
5a
5b
7b
7a
7b

Neag  Maria                              matematică


8b
8a
6a
6b

Bártos  Honorea                       matematică
5c
5c
5d
7d
7c


Pastor   Izabella                        matematică
8c
8d
8c
8d


5c
Kádár  Andrea                           maghiară

7d
6c
7d

7c

Ionescu  Judit                            maghiară
5d
5c

 Olar    Anda                               istorie
8b
5b
5a
8bBarát  Andrea                            istorie5c
8d
6c

Socaciu  Julieta                          geografie
8a
8b
8d
5dMoldovan  Mariana  Alina       biologieSzilagyi  Antonia                        biologieCrăciun  Bianca                          chimie
8a
8b
7b
7aCsupor  Rodica                           fizică
8b
8a
7a
6a
7b


Andrássy  Árpád                     fizică- chimie

8d

7c
6c
7d

Pitea  Diana Cristina                  engleză


4b
5b
6b
6a

Márton  Imre  Csaba                 engleză
8d
8c
4d
3c
7d


Bulyovski   Zsuzsanna               englezăTămășoiu Elena                         franceză

5b

6b
6a


Molnár  Enikő                            germană8c
5cd
5d
7d
6c
7c


Jözsa  Hajnalka                          muzică Aszalos  Enikő  Klára                muzicăCozma  Dafin                             desen
6b


Puskai  Sárolta                           desen
7d
6c

Fülöp  Barna                               ed. fizică

3d
pr
4d
2c


Enescu  Krisztina                        ed. fizică1d
5b
5a
6a
7b
7a
as
as
Rusu  Tamara Zina                    ed. fizică
4a
1b
1a
3aIgnat  Virgil                          ed.tehnologică6a

6a

Rad Silviu          rel.ortodoxăSimon  Imola Zsuzsanna      rel.reformată
3c
1e
3d
prdc
6c


Henn  Magdalena      rel.romano-catolică
3c
1e
3d
prdc
6c1d

8cd
Stanciu  Gheorghina                   consiliere


            Numele si prenumele
                                               Marţi
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Borgovan  Ioan                          biologieBăciuț Codruța                          română
5b
5a
5b
Sabău Liliana                             română
8d
8b
8d
8b
7c


Nistor  Adriana  Petruţa          românăVerdes  Elena  Andreea           română


1b
2b
5d
7d
6c
Nemeş  Minodora                    matematică
7b
7b
7a
7aNeag  Maria                              matematică
8b
8a
8a

6b
6a

Bártos  Honorea                       matematică


5c
5d
6c
6c

Pastor   Izabella                        matematică


5d
Kádár  Andrea                           maghiară
8c
8d
8c
8d
7d


Ionescu  Judit                            maghiară Olar    Anda                               istorie

8a
6b
7b
7a
6a

Barát  Andrea                            istorie
5d
8c

7d
5c
7c

Socaciu  Julieta                          geografie
8a
5c
5a
5bMoldovan  Mariana  Alina       biologie
8a
8b
6a
6bSzilagyi  Antonia                        biologie7c
8c
5c
7d
6cCrăciun  Bianca                          chimieCsupor  Rodica                           fizică6a
7b


Andrássy  Árpád                     fizică- chimie8c
8d
8c

Pitea  Diana Cristina                  engleză

3a
4a
7b
8b
7a

Márton  Imre  Csaba                 engleză
5c
5d
5dd
4c
3d


Bulyovski   Zsuzsanna               englezăTămășoiu Elena                         franceză
5a

8b
8a
6a
6b

Molnár  Enikő                            germană5c
7a
8d
7b
7c
6c


Jözsa  Hajnalka                          muzică
7d
7c

 Aszalos  Enikő  Klára                muzică

5b

5aCozma  Dafin                             desen
6a
7a

Puskai  Sárolta                           desenFülöp  Barna                               ed. fizică

5d
7c
7d
7cd
6c

Enescu  Krisztina                        ed. fizică
2d
1d
pr
3c
1e


Rusu  Tamara Zina                    ed. fizică
2b
4b
2a

6b


Ignat  Virgil                          ed.tehnologicăRad Silviu         rel.ortodoxă
3a

1c
1bSimon  Imola Zsuzsanna      rel.reformată
4c2d

5c
Henn  Magdalena      rel.romano-catolicăStanciu  Gheorghina                   consiliere 
                 Numele si prenumele
                                               Miercuri
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Borgovan  Ioan                          biologie
7b
7a

Băciuț Codruța                          română
8a
8a
5a
5b
6a


Sabău Liliana                             română

8b
8b
7b
7c


Nistor  Adriana  Petruţa          română8c
6b
8c

6b
7a


Verdes  Elena  Andreea           română


5c
5c
5d
6c
7d
Nemeş  Minodora                    matematică
5a
5b

Neag  Maria                              matematică

6a
6b
6aBártos  Honorea                       matematică
7d

6c
7cPastor   Izabella                        matematică
8c
8c
8d

8d


Kádár  Andrea                           maghiară

7d
7c
6c
6c


Ionescu  Judit                            maghiară
5c
5c
5d
5d Olar    Anda                               istorie
8b
5a
8a
8a
5b


Barát  Andrea                            istorie
8d
5d
8c
7d

7c

Socaciu  Julieta                          geografie
6c
7b
6a
Moldovan  Mariana  Alina       biologieSzilagyi  Antonia                        biologie
5d
8d

Crăciun  Bianca                          chimie8b

8a
7b
7aCsupor  Rodica                           fizicăAndrássy  Árpád                     fizică- chimie7c
8c
8d

7d
7dd


Pitea  Diana Cristina                  engleză

4b
5b
5a
8ad
6b

Márton  Imre  Csaba                 engleză
7c
6c

Bulyovski   Zsuzsanna               engleză
1e
1d

Tămășoiu Elena                         francezăMolnár  Enikő                            germanăJözsa  Hajnalka                          muzică Aszalos  Enikő  Klára                muzicăCozma  Dafin                             desenPuskai  Sárolta                           desenFülöp  Barna                               ed. fizică


4c
8d
5c


Enescu  Krisztina                        ed. fizică
7ad
5b
7a
7b
6a


Rusu  Tamara Zina                    ed. fizică
4b
1c
pr
3a

6b

Ignat  Virgil                          ed.tehnologică6b
8b
8b
8c

7b
7b

Rad Silviu        rel.ortodoxă
2a

4a
1a
5a6b
7a

Simon  Imola Zsuzsanna      rel.reformată

5d
8d


7c

Henn  Magdalena      rel.romano-catolicăStanciu  Gheorghina                   consiliere

         Numele si prenumele
                                                Joi
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Borgovan  Ioan                          biologieBăciuț Codruța                          română
5a
5b

6aSabău Liliana                             română
8b
8d

7bNistor  Adriana  Petruţa          românăVerdes  Elena  Andreea           română
5d
2a
1c
5c

6c

Nemeş  Minodora                    matematică5b
7b
7a
7b
7aNeag  Maria                              matematică

8b
8b

6b
6a

Bártos  Honorea                       matematică7c
7d
7c

Pastor   Izabella                        matematicăKádár  Andrea                           maghiară6c
6c


Ionescu  Judit                            maghiară Olar    Anda                               istorie

6b
7a
6a
7b


Barát  Andrea                            istorie8d
8c
8d

Socaciu  Julieta                          geografie

8c
7d
6b
7a


Moldovan  Mariana  Alina       biologieSzilagyi  Antonia                        biologie7c
7d
6c

Crăciun  Bianca                          chimieCsupor  Rodica                           fizică
8b
8a
6b
Andrássy  Árpád                     fizică- chimie8c
8d
7d

Pitea  Diana Cristina                  engleză

3a
4a
8a
6a


Márton  Imre  Csaba                 engleză
8c
5d
5c
4dBulyovski   Zsuzsanna               engleză
2d
2c

Tămășoiu Elena                         franceză
5b
8a
5a
8bMolnár  Enikő                            germană
5c
8c
8d

5d


Jözsa  Hajnalka                          muzică
8d
5c
5d

6c


 Aszalos  Enikő  Klára                muzică
7a

6a
7b
6b
cor

Cozma  Dafin                             desen


5b
5a
8a
7b

Puskai  Sárolta                           desen


8c
5d
7c
5c

Fülöp  Barna                               ed. fizică3d
4d
4c
6c
7d
7c
as
as
Enescu  Krisztina                        ed. fizică

5a
8a
1e
3c


Rusu  Tamara Zina                    ed. fizică
2a
1b
1a
4aIgnat  Virgil                          ed.tehnologică


7a
7a
5b

8dRad Silviu         rel.ortodoxă


2b
pr
4b


Simon  Imola Zsuzsanna      rel.reformată


8c
Henn  Magdalena      rel.romano-catolicăStanciu  Gheorghina                   consiliereNag y                                     ed.tehnologica
5c
5d
7c


7d
6c


             Numele si prenumele
                                              Vineri
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Borgovan  Ioan                          biologieBăciuț Codruța                          română


5b
5a
8a
6a
6a
Sabău Liliana                             română
8b
8d
8d
7b
7b


Nistor  Adriana  Petruţa          română8c
6b
7a
6b
7aVerdes  Elena  Andreea           română7d
5c
6c
7d
Nemeş  Minodora                    matematică
5b
5a

Neag  Maria                              matematică
8a
8b
8a
Bártos  Honorea                       matematică
5d
5d
5c
6c
7d


Pastor   Izabella                        matematică
6c


Kádár  Andrea                           maghiară
8d
8c
8c
8d
7c
7c

Ionescu  Judit                            maghiară
5c
5c
5d
5d Olar    Anda                               istorieBarát  Andrea                            istorie6c
7d
7c

Socaciu  Julieta                          geografie


8b
7c
8c
8d

Moldovan  Mariana  Alina       biologie
5a
5b

5bd
6a
6b

Szilagyi  Antonia                        biologieCrăciun  Bianca                          chimieCsupor  Rodica                           fizică


7a
6bAndrássy  Árpád                     fizică- chimie
6c

7c
7d
7c


Pitea  Diana Cristina                  engleză

8a
5a
8b
7a
7b

Márton  Imre  Csaba                 engleză

3c
3d
4c
8d
7d
6c
7cBulyovski   Zsuzsanna               englezăTămășoiu Elena                         francezăMolnár  Enikő                            germană7b
7a
7d

Jözsa  Hajnalka                          muzică Aszalos  Enikő  Klára                muzicăCozma  Dafin                             desenPuskai  Sárolta                           desenFülöp  Barna                               ed. fizică
8c
pr
2c
5c
5d


Enescu  Krisztina                        ed. fizică


pr
2d
8b


Rusu  Tamara Zina                    ed. fizică

1c
pr
2bIgnat  Virgil                          ed.tehnologică
5a
8a
8aRad Silviu        rel.ortodoxă8a
5b
8b
7b
6aSimon  Imola Zsuzsanna      rel.reformată
prd
4d

1d
2c
8cd

Henn  Magdalena      rel.romano-catolică

4d
7cd
1d
2cd
5cd

Stanciu  Gheorghina                   consiliere

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu