joi, 22 ianuarie 2015

Cascada


            Văzduhul plumburiu pare să se lase tot  mai aproape de pământ. Norii sunt suri și grei de atâta ninsoare.
            Încet, încet începe să se cearnă din înaltul cerului roiuri de fulgi albi. Parcă ar fi  nişte fluturi prinşi în vârtejuri. Coboară lin spre pământ și se aștern  în straturi  peste pământul rece. Îi simt cum mi se topesc pe fruntea  și pe obrajii înfierbântați. Înaintez încet și zăpada de sub pașii mei scârțâie. Deși nu o vedeam, știam că mai am puţin de mers până la cascadă. În depărtare se aud clopoţei de sănii . Satele dorm sub zăpada grea. Peste tot e o liniște adâncă,  încât parcă  aud cum respiră pădurea.
            Și totuși aud tot mai aproape murmurul apei. În fața mea se iveşte cascada în toată spledoarea ei.
            În jurul ei munții ca niște moșnegi înalți stau de veghe. Așteaptă parcă să prindă viaţă orga de gheață.
            Apa, în căderea ei, s-a prefăcut într-o uriașă pădure de stalactite de un alb ireal. Și totuși cascada nu doarme. Picături calde se preling pe mușchiul rece, iar apoi se transformă  în abur ca și când un dragon uriaș ar dormi acolo.
            Și deodată am tresărit. Părea că se trezește dragonul. Crengile copacilor, asemeni unor coarne de cerb încărcate de zăpadă au început să se scuture.
Dragonul se trezea la viață. Cu un zgomot puternic și-a scuturat mușchii  şi zăpada de pe spate. Stalacmitele se spărgeau în mii și mii de cioburi. În câteva clipe cascada a dispărut Într-un abur uriaș. Nu puteam să realizez, că sub ochii mei, a dispărut totul: orga, pădurea de gheață, mușchiul verde și coarnele de cerb.
A rămas în urmă doar liniște…Mă îndepărtez trist. Se așterne înserarea peste tot. În curând va răsări luna să privegheze cascada pierdută.

                                                                                           Tudor Crihălmeanu, clasa a V-a 

Cetatea Neamţului

Luni, 19.01.2015, domnul profesor de istorie Farcaș Ciprian şi doamna Diaconu Mariana, profesor de limba și literatura română, au susţinut o lecţie comună de istorie şi limba română, la clasa a VI-a B, cu tema: „Spațiu, timp și personaje în istorie și literatură”, tipul lecției fiind de dobândire de noi cunoștințe.
            Pe parcursul celor 50 de minute, cei doi profesori, dozând foarte bine timpul, câte 20 de minute fiecare, iar la sfârşit 10 minute pentru fixarea cunoştinţelor dobândite, au reuşit să dezvolte competenţe cum ar fi: utilizarea corectă a comunicării limbajului de specialitate (istorie) şi receptarea mesajului scris, din textele literare şi nonliterare, în scopuri diverse (l. Română).
           Lecţia deschisă a avut un punct comun: ilustrarea asediului Cetăţii Neamţului din perspectivă istorică şi din perspectivă literară. Sursele istorice menţionează evenimentul petrecut în anul 1691, iar opera literară „Sobieski şi românii” precizează anul 1686. Pornind de la izvoarele istorice şi continuând cu prelucrarea unor date atestate documentar în opera literară, care este, de fapt, o ficţiune, cei doi profesori au realizat o lecţie deosebit de interesantă şi atractivă. La partea de istorie, elevii şi-au îmbogăţit cunoştinţele şi cu ajutorul unei prezentări powerpoint, oferindu-li-se toate explicaţiile necesare privind elementele componente ale unui castel medieval, mijloacele de apărare a castelului, modul în care se desfăşura atacul, planul unei cetăţi şi, în final, o scenă de luptă dintr-un film.
         Lecţia a continuat într-un firesc al etapelor ei, cu limba şi literatura română, unde, doamna prof. Mariana Diaconu a punctat cu măiestrie asemănările şi deosebirile dintre textul literar şi cel nonliterar, pornind de la consemnarea evenimentului în cronici ale vremii, de la precizarea lui în cartea scrisă de Ioan Neculce, la indicarea aceluiaşi eveniment notat din perspectiva cronicarului lui Sobieski, iar mai apoi la povestirea lui Dimitrie Cantemir.
           Metodele și procedeele au fost diverse, de la conversație, explicație, învățare prin descoperire, brainstorming, la jocul didactic.
          Organizarea activităţii a fost frontală, individuală, pe grupe/în perechi.
           Acest experiment a fost o reuşită şi a dovedit o nouă modalitate de abordare a unui eveniment istoric.
          Toţi cei prezenţi la această oră: prof. de limba şi literatura română, Codruţa Băciuţ, Liliana Sabău, prof. de istorie de la secţia maghiară, Barat Andrea, prof. de limba germană, Molnar Eniko, prof. de religie reformată, Simon Imola au făcut aprecieri pozitive asupra acestei noi perspective de predare a unei lecţii, iar dl. director, Ioan Borgovan, i-a felicitat pe cei doi profesori precizând cât de benefică este pentru elevi o astfel de lecţie.
            Aşadar, felicitări ambilor profesori pentru această lecţie frumoasă, utilă, educativă, felicitări elevilor care au fost foarte atenţi pe toată durata activităţii!
                                                                                                      Prof. Codruţa Băciuţ

marți, 20 ianuarie 2015

SUB SEMNUL LUI EMINESCU

 Săptămâna care abia s- a încheiat a fost dedicată şi de şcoala noastră unor activităţi desfăşurate sub auspiciile zilei de naştere a “domnului nemuririi noastre”, MIHAI  EMINESCU.

          Înziua de13 ianuarie, 2015, sub genericul„Mihai Eminescu- Poet naţional şi universal” a avut loc o oră de limba şi literatura română la clasa a VII- a B, la Biblioteca Judeţeană Mureş- secţia pentru copii, în cadrul parteneriatului cu aceasta, la care au fost invitaţişi părinţi ai elevilor şi doamna dirigintă Alina Moldovan. Activitatea desfăşurată s- a dorit a fi o lecţie de omagiere a poetul naţional printr-o prezentare a temelor creaţiilor eminesciene şi printr-un moment liric inedit.
Această activitate a debutat cu o prezentare  a poetului nostru naţional prezent în cultura universală şi li s-a explicat elevilor de ce este considerat Eminescu poet universal. Pentru a se sublinia ideea de universalitate au fost enumerate unele poezii cu teme din literatura universală care au fost traduse şi în alte limbi, engleză, franceză, latină. Poeziile recitate au ilustrat teme îndrăgite , precum natura , dragostea  şi copilăria:„Când amintirile”- Cârlan Lavinia, „De ce nu- mi vii?”- Florea Maria Fabiana şi Miclea Adrian( în engleză), „Ce e amorul?”- Moldovan Mălina, „La steaua”- Molomfălean Adela, „Somnoroase păsărele”- Rus Raluca (în latină)şi Băciulescu Raul, „O, rămâi”- Olar Sergiu. Elevul Prunaş Ozeo a adus la cunoştinţa colegilor săi o foarte frumoasă poezie scrisă de tatăl său în memoria marelui poet, poezie intitulată atât de sugestiv „Recunoştinţă”, iar la final, elevii au rostit creaţia clasei, poezia „Omagiu poetului”, reuşind să-i impresioneze pe cei prezenţi.
Elevii au fost foarte receptivi. Doamna bibliotecară le-a pregătit elevilor şi o expoziţie de carte cu cele mai vechi şi noi volume, antume şi postume ale lui Eminescu.
        Lecţia a fost realizată de prof. Codruţa Băciuţ, cu sprijinul doamnei bibliotecare Victoria Oltean.

Sub genericul „LA STEAUA", la statuia lui Mihai Eminescu a avut loc sărbătorirea Zilei Culturii Naţionale şi totodată s-a sărbătorit împlinirea celor 165 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu. Manifestările au fost organizate de Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Mureş, Primăria municipiului Târgu-Mureş, Biblioteca Judeţeană Mureş şi Radio România Târgu-Mureş. La această manifestare au participat mai multe clase din şcoală, ori elevi însoţiţi de părinţi. După slujba de pomenire, de la Biserica de Lemn, unde Eminescu a poposit, în anul 1866, în drumul său spre Blaj, a urmat drumul până la statuie, printre lumânări aprinse şi candele ţinute în mâini de elevi de la Colegiul Naţional “Unirea” şi de la alte licee târgumureşene.
            Manifestările dedicate poetului la statuia acestuia, împodobită cu o imensă ghirlandă de garoafe roşii, au început cu Imnul de Stat al României, intonat de elevul şcolii noastre, Sebastian Şerban, din clasa a VI-a A, după care a urmat cuvântul de deschidere rostit de prof. dr. Mioara Kozak, inspector de specialitate, apoi momentele omagiale ale manifestării. Moderator a fost domnul dr. Valentin Marica, senior-editor la Radio Târgu-Mureş.
           După discursurile unor oficialităţi mureşene au fost decernate, de către prof. Ştefan Someşan, inspector şcolar general la I.Ş.J. Mureş, „Placheta Eminescu", unor personalităţi ce au sprijinit, cultura în judeţul nostru: dr. Dorin Florea, primarul municipiului Târgu-Mureş, Valerica Duicu, profesoară de limba şi literatura română, ec. Maria Precup, primarul Reghinului, şi Daniel Camară, preot-profesor la Liceul Teoretic „Samuil Micu" din Sărmaşu.
 Ansamblul Coral „Belcanto" al Liceului „Samuil Micu" din Sărmaşu, dirijat de preot-profesor Daniel Camară, Ansamblul Coral „Armonia" din Sighişoara dirijat de Szavuly Bernadetta, au creat momente muzicale deosebite, iar printre momentele poetice susţinute  de elevi s- a numărat şi cel oferit de Iustiniana Hancu de la Colegiul Naţional „Al. Papiu Ilarian", fosta elevă a şcolii noastre.
    O altă activitate a scolii a fost cea de vineri, 16  ianuarie, 2015desfăşurată în Sala de conferinţe a Liceului Tehnologic „Avram Iancu”şi intitulată „Dor de Eminescu”.În vederea unei mai bune însuşiri a liricii eminesciene, concursul iniţial, de recitări, şi- a îmbogăţit aria de cuprindere cu încă două concursuri. Această activitate a debutat  cu o prezentare  a poetului nostru naţional, pe fond muzical „Eminescu”, de Doina şi Ioan Aldea Teodorovici . Au fost evocate  câteva momente din biografia poetului. Apoi s-a precizat că, la împlinirea celor 165 de ani de la naşterea lui Eminescu, activitatea, aflată la cea de-a XV-a ediţie se doreşte a fi o încercare ce oferă posibilitatea de afirmare a elevilor talentaţi.
Concursul de interpretare artistică „Dor de Eminescu” a fost extins, aşadar, cu încă două Concursuri, cel de Eseuri şi cel de Ilustaţie plastică, în felul acesta, activitatea devenind complexă, incluzând nu numai elevii claselor a VII-a, ci şi pe cei din clasele a V-a şi a VI-a- pentru Concursul de ilustraţie plastică şi pe elevii claselor a VIII-a pentru Concursul de Eseuri.
Din program, câteva momente:
1.         Recitare: Voicilă Daniela- elevă în clasa a VII-a la Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”, cu poezia „ Eminescu n- a existat”, de Marin Sorescu;
2.         Moment surpriză- realizat de câştigătoarea concursului din anul precedent, Mădălina Matei, elevă în clasa a VIII- a B, recitarea poeziei din ediţia anterioară „Şi dacă” şi interpretarea melodiei „O, rămâi”, acompaniată la chitară de o altă elevă invitată la activitate, Justiniana Hancu, elevă în clasa a IX-a la Colegiul Naţional „Al. Papiu Ilarian”;
3.         Melodie: Şerban Sebastian, elev în clasa a VI-a A - „Pe lângă plopii fără soţ”.
4.         Concursul de interpretare artistică- recitările celor 23 de elevi înscrişi în concurs.
Menţionez că a fost o adevărată onoare pentru noi, participarea la activitate a d-nei insp. ISJ- Mioara Kozak, care, de altfel a fost şi preşedintele juriului la concursul de interpretare artistică devenit deja o tradiţie a şcolii. Doamna inspector a jurizat alături de d-na prof. consilier-ed. Vita Enescu Krisztina şi de eleva Mădălina Matei, câştigătoarea concursului din 2014.
În timpul retragerii juriului pentru deliberare, toţi cei prezenţi au vizionat filmuleţul „Eminescu- biografie, recitări”. Apoi a fost recitată poezia „Omagiu poetului nepereche”- creaţia clasei a VII-a B.
S-a jurizatşi Concursul de eseuri. Juriul a fost format din: prof. dr. Liliana Sabău, prof. Mariana Diaconu şi bibl. Victoria Oltean. De asemenea s-a jurizat Concursul de ilustraţie plastică, de către juriul constituit din: prof. de desen Dafin Cosma, prof. Judit Ionescu şi bibl. Gyongy Varga.
A urmat Festivitatea de premiere a celor trei concursuri la care cei mai buni elevi au obţinut diplome şi premii, iar în încheierea activităţii noastre a recitat eleva Mădălina Bălăşoiu, din clasa a VIII-a A, poezia „Rugăciune”.
            S- au implicat în realizarea manifestării omagiale: prof. de limba şi literatura română: Codruţa Băciuţ, Liliana Sabău, Mariana Diaconu, Judit Ionescu şi Fustos Timea, prof. de desen Dafin Cosma, cele două doamne bibliotecare, Victoria Oltean şi Gyongy Varga.
Au fost alături de noi, domnul director Ioan Borgovan, d-na Alina Moldovan, diriginta clasei a VII-a B.Am primit şi sprijinul d-nei prof. de limba română Andreea Togănel, de la Liceul Tehnologic „Avram Iancu”.
Pe parcursul întregii săptămâni, atât  la orele de limba şi literatura română, cât şi la orele de dirigenţie, au fost realizate momente lirice, momente literar- artistice dedicate lui Mihai Eminescu. Prezenţa lui va fi mereu printre noi, pentru că, aşa cum afirm prof. univ. dr. Romul Munteanu:

“Eminescu nu este, asadar, pentru noi, un romantic întârziat, ci un scriitor care a creat un discurs liric etern, un creator sincronizat cu marea literatura a epocii sale, un contemporan al tuturor timpurilor”
Prof. Codruţa Băciuţ


Concurs ,,Dor de Eminescu’’

Concursul ,,Dor de Eminescu’’ aflat la a 15-a ediţie, s-a desfăşurat anul acesta în Sala de conferinţe a Liceului Tehnologic ,,Avram Iancu’’.
Din anul acesta concursul şi-a lărgit orizonturile prin iniţierea altor două secţiuni, anume: arte plastice şi eseu.
Concursul sau, mai bine zis, mometul, a început prin recitarea poeziei ,,Trebuiau să poarte un nume’’ de Marin Sorescu, interpretată de  Voicilă Daniela, elevă la Şcoala Gimnazială “ Mihai Viteazul”. A urmat Justiniana Hancu, fostă eleva a Şcolii Gimnaziale ,,Dr. Bernady Gyorgy’’, ne-a încântat cu acorduri de chitară şi cu poezia lui Mihai Eminescu ,,O, rămâi’’. Câştigătoarea concursuluide anul trecut a avut onoarea să facă parte din juriu şi nu doar atât: a recitat poezia cu care a câştigat anul trecut şi acompaniată de Hancu Justiniana a şi cântat. Sebastian Şerban, din clasa a VI-a a interpretat ,,Pe lângă plopii fără soţ’’ de Mihai Eminescu.
Concursul s-a desfăşurat foarte bine, în opinia mea. Participanţii au fost emotionaţi dar, cum spunea doamna inspector Mioara Kozak, preşedinta juriului, emoţiile ne fac mai umani. Consider acest concurs o bună oportunitate de culturalizare şi de a ne arăta dorul nostru către marele poet Mihai Eminescu.
În încheiere aş vrea să mulţumesc organizatoarei concursului Codruţa Băciuţ pentru oportunitatea adusă generaţiilor noastre, sper ca acest concurs să dăinuească multe genereaţii şi de acum înainte, pentru că niciodată Eminescu nu va dispărea din inimile noastre.


                                     A consemnat,
 Nicolici Dragoş-clasa a VII-a A, jurnalist 
                

duminică, 11 ianuarie 2015

Sa nu uitam de ... EminescuMihai Eminescu
Eminescu.jpg
Mihai Eminescu în 1869, la Praga
Naștere15 ianuarie 1850
BotoșaniPrincipatul Moldovei
Deces15 iunie 1889 (39 de ani)
BucureștiRomânia
Ocupațiepoet, jurnalist
Naționalitateromân
Activitatea literară
Activ ca scriitor18661888
Mișcare/curent literarRomantism
Subiectecondiția geniului, moartea, iubirea
Specie literarăpoezienuvelă
Operă de debutpoezia „La mormântul lui Aron Pumnul


Note
Mihai Eminescu signature.jpg
articol preluat de pe: http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Eminescu